Kildevann Dette er løsningen som kan plasseres over alt, fordi man ikke trenger noe vannuttak i nærheten.

Vår erfaring er at kildevannsløsninger velges på typiske anleggsområder, eller i korridorer der man ikke har annet vann tilgjengelig. Vårt kildevann kommer fra Birkebeinerkilden! Ikke like kortreist som nettvannsløsninger, men allikevel relativt lokalt for oss på Østlandet.

Vannet er sakte filtrert på sin lange ferd gjennom grusmorenene i området, og springer frem i dagen som Birkebeinerkilden i bunnen av Åsdalen. Vannbeholderen kommer i 18,9 liter, og blir levert direkte fra oss.