Leverandør- og produksjonsleddet Gjennomført miljøarbeid handler om helhetlig tenking. Alle ledd i verdikjeden må med.

Produksjon

Produksjonen av kaffe påvirker miljøet og samfunnet rundt. «The NESCAFÉ plan» arbeider på bred front med å redusere kaffeproduksjonens miljøpåvirkning. Nestlè benytter naturlige kjølingsmetoder, og omgjør alt avfall til energi. Vi snakker da om gjenbruk og filtrering av vann, og benytte råvareavfall til oppvarming og kompostering. Målet er å legge igjen de minste fotavtrykk på miljøet, samtidig som man bidrar til «creating shared value» for samfunnet rundt.

Innkjøp

Som et ledd i å bidra til en transparent verdikjede, har Nestlè utviklet en leverandørgaranti, der alle leverandører må signere på en avtale som bekrefter at de retter seg etter samtlige av de krav som stilles.

Miljø

Nestlè og Zoegas kaffe følger alle lover på miljøområdet nøye, og tar også eget initiativ i den hensikt å drive en langsiktig og bærekraftig utvikling, til minimal ulempe på miljøet.