Kaffedyrkeren og jordbruksutvikling Fra bønne til kopp.

Avlingene og verdiskapningen for kaffedyrkeren blir optimal når de har har kjøpere av kaffen som viser engasjement og tar ansvar. Med bakrgunn i dette har Nestlè i mer enn 75 år samarbeidet med kaffedyrkere verden over, og har i dag dialog med flere tusen kaffedyrkere.

Kaffedyrkeren får hjelp av jordbrukseksperter, agronomer og teknikere, som driver opplæring i bærekraftig landbruk, maskinbruk, rettigheter for arbeidere osv. Dyrkeren får hjelp til å optimalisere sine avlinger, og får dermed større avkastning og høyere inntekter. Dette sikrer stabilitet i alle ledd. Nestlè kaller dette: «Creating Shared Value». For kaffe & Vann og våre kunder, betyr det at vi er med å ta ansvar!