Kaffe & Vann Kaffe og Vann blir Beans in Cup AS. Kaffe og Vann AS blir Beans in Cup AS fra og med 1. Desember 2017. Det svenske kaffekonsernet Beans in Cup AB (BIC) ekspanderer videre, og har nå tatt første steg inn i Norge. Fra 1.ste desember blir det Norske selskapet Kaffe og Vann AS en del av gruppen, og vil da skifte navn til Beans In Cup AS. ” Dette gir oss ett veldig godt grunnlag for den videre satsning i Norge sier Axel Øiseth, Daglig leder i Kaffe og Vann. Som en del av BIC familien vil vi få ett sterkt team med mye kunnskap og ressurser i ryggen. Jeg ser det som en perfekt match, og vi gleder oss til å fortsette arbeidet med å utvikle produkter og konsepter som kundene vil ha. Kvalitet og god smak er rettesnor for BIC, og det har det også vært for oss. Vi er sikre på at det er her vi finner nøkkelen for fremtidig suksess og videre vekst. Med planene vi nå har lagt for satsningen i Norge, er vi trygge på at BIC vil kunne bli en synlig og tydelig aktør også her” Beans in Cup blir dermed en skandinavisk gruppe som har som målsetning og servere kontor og arbeidsplasser den aller beste kaffe; både når det gjelder smak og bærekraft. ”Vi er veldig stolte over at vi nå blir etablert i både Sverige og Norge. Kaffekulturen er sterk i begge land, og våre selskap har mye av den samme historikk. Takket være denne konstelasjonen og solide eiere, har vi nå ett godt grunnlag for videre vekst i ett enda større hjemmemarked. Dette er en reise vi gleder oss til, sier Rikard Hammar, Daglig Leder for den svenske virksomheten” Om Kaffe og Vann: Kaffe og Vann AS (tidligere EVI AS) er ett kaffeselskap med lange tradisjoner. Selskapet hadde sitt utspring på Romerike, og har gjennom flere tiår levert ett bredt utvalg av løsninger for varme og kalde drikker til virksomheter i Regionen. I dag fokuserer selskapet på det sentrale Østlandsområde, med kontor ved Gardermoen og i Bærum. Målet er høy kundetilfredshet gjennom moderne maskiner, førsteklasse service og gode råvarer. Om Beans in Cup: Beans in Cup ble etablert i mars 2017 gjennom en sammenslåing av selskapene Beans, inCup och Kaffebönan. Virksomheten er etablert i hele Sverige, omsetter for ca 360 mkr 2017 och har 190 ansatte. Personalens kunskap om kaffe, kaffemaskiner, kundebehov og smak har alltid vært viktige faktorer for fremgang. Konceptet ”Garanterad Smak” er under stadig utvikling, og siden starten har dette vært stammen i tilbudet mot markedet, noe som har resultert i en høy kundetilfredshetsgrad. For spørsmål eller mer information, vennligst kontakt: Kaffe og Vann AS Axel Øiseth axel@kaffeogvann.no